Thai House

Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu

2400 m2

2018